Galeria

Złącza szklane stożkowe

Kolby płaskodenne

Kolby kuliste

Kolby stożkowe

Naczynka wagowe

Kolby Kjeldahl'a, destylacyjne wg Englera

Palnik spirytusowy, butelki do BZT, butelki do kwasów dymnych, probówki do aparatu Kielteca, probówki do CHZT

Lejki, korki sześciokątne, zlewki, bagietki

Płuczki Dreschl'a, Poleżajewa, Zajcewa, tryskawki

Kolby gruszkowe, sercowe

Kolby wieloszyjne

Aparaty destylacyjne

Wyroby różne

Wyroby różne

Piknometry, pipety automatyczne

Cylindry pomiarowe z wylewem, cylindry z korkiem